Print
Category: Pengenalan

Pengurus Besar

Cr. En. Ataullah bin Anas (K.B; P.A)

- Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling) dengan Kepujian 

- Ahli Persatuan Kaunselor Profesional Berdaftar Malaysia (PAKAR MALAYSIA)

- Ahli Persatuan Kaunseling Malaysia (PERKAMA)

 

Pengurus Eksekutif dan Operasi

En. Hafizan bin Mohamad Dain

- Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Islam) dengan Kepujian

 

Pengurus Kewangan dan Operasi

En. Mohd Alamin bin Ismail

- Diploma Perakaunan

 

Ketua Jurulatih dan Perundingan 

Cr. En. Ataullah bin Anas (K.B; P.A)